Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ

Cyprus Airways Public LimitedΥπό Εκκαθάριση - In Liquidation


Aνακοινώσεις σχετικά με τη Διαδικασία Εκκαθάρισης - Announcements regarding the Liquidation Process


 4-Απρ-2017 - Σχέδιο πρόσβασης στην Πανεπιστιμιούπολη


 3-Απρ-2017 - Έκθεση των εκκαθαριστών για την περίοδο 1 Φεβρουαρίου 2016 - 31 Ιανουαρίου 2017


 3-Apr-2017 - Report of the liquidators for the period 1 February 2016 - 31 January 2017


 18-Απρ-2016 - Έκθεση των εκκαθαριστών για την περίοδο 30 Ιανουαρίου 2015 - 31 Ιανουαρίου 2016


 18-Apr-2016 - Report of the liquidators for the period 30 January 2015 - 31 January 2016


 28-Μαρ-2016 - Ανακοίνωση για Γενική Συνέλευση των Μετόχων και Συνέλευση Πιστωτών της Εταιρείας στις 25 Απριλίου 2016


 28-Mar-2016 - Notice for the General Meeting of the Shareholders of the Company and Meeting of the Creditors on the 25 April 2016

 


  • Αρχείο Ανακοινώσεων - Old Announcements  • Description: Cyprus Airways