Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ

Cyprus Airways Public Limited


Υπό Εκκαθάριση - In Liquidation


ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


  • ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ - POWER GENERATORS


  • ΨΥΓΕΙΑ/ΨΥΓΕΙΑ ΝΕΡΟΥ – REFRIGERATORS/WATER COOLERS


  • ΣΤΟΛΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΩΝ


  • GALLEY EQUIPMENT


  • ENGENEERING SET UP


  • ΔΙΑΦΟΡΑ - OTHERS  • ΑΡΧΙΚΗ

    Description: Cyprus Airways