Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ

Cyprus Airways Public Limited


Υπό Εκκαθάριση - In Liquidation


ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗΠωλήσεις οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας μέσω της ιστοσελίδας θα διέπονται από τους «Όρους Πωλήσεων» που μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

Παρακαλείστε όπως αποστείλετε οποιεσδήποτε διευκρινιστικές ερωτήσεις και οικονομικές προτάσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση liquidator@cyairliquidation.com, στο φαξ 22600001 ή στο τηλέφωνο 22600000.

Οποιαδήποτε πρόταση που υποβάλλεται πρέπει απαραίτητα να διευκρινίζει:

 Tα περιουσιακά στοιχεία και τις ποσότητες που καλύπτει

 Την προσφερόμενη τιμή ανά είδος

 Στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου


  • ΟΧΗΜΑΤΑ - MOTOR VEHICLES

  • ΕΠΙΠΛΑ - FURNITURE

  • ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΡΑΦΙΑ

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ELECTRONIC EQUIPMENT

  • ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - OTHERS

  • Description: Cyprus Airways